Ponuka diagnózy stavu organizmu a jeho ovplyvnenia tak, aby bol znovu zdravý.

Ponúkam Vám možnosť diagnostiky a ovplyvnenia stavu Vášho tela a jeho jednotlivých orgánov, bez zásahu do neho akýmkoľvek invazívnym vyšetrením. Toto vyšetrenie Vám odhalí odchýlky činnosti jednotlivých orgánov aj v štádiách, ktoré sú zatiaľ v klasických laboratóriach nediagnotikovateľné. Dozviete sa z neho všetko, čo potrebujete, aby ste boli spokojní, že nemáte vážne zdravotné ťažkosti, ale, ak sa nájdu, dokážem Vám ich odstrániť. Predstavím Vám teraz tento unikátny prístroj:

Diacom bol vyvinutý kozmickým výskumným programom pre diagnostiku a liečbu porúch zdravotného stavu kozmonautov. Dokáže neinvazívnou technológiou komunikovať s mozgom vyšetrovaného pomocou elektromagnetických vĺn, vysielaných mozgom(podobne, ale predsa inak, ako EKG a EEG). Mozog je riadiaci počítač celého tela, su v ňom uložené všetky informácie o našom organizme, my však dokážeme využiť jeho kapacitu ani nie z jednej desatiny. Pomocou tohoto programu sa dokáže nadviazať spojenie s mozgom a v podstate sa spýtať na stav, v akom sa nachádzajú orgány vyšetrovaného. Deje sa to cez slúchadlá. Z hodnôt zachytených počítačom sa vizualizuje stav vyšetrovaného orgánu a porovnaním s databázou zdravých orgánov sa zistí diagnóza a štádium ochorenia a zistené rozdiely sa dajú kompenzovať. Dodá sa elektromagnetický signál do daného orgánu takej frekvencie, ktorá rozkmitá postihnuté bunky frekvenciou zodpovedajúcou frekvencii kmitania zdravých buniek. Po takomto zásahu sa stav okamžite,ale len krátkodobo zlepšuje na 1-2 dni.

Na dlhodobé zlepšenie až úplné vymiznutie príznakov ochorenia bolo tvorcami Diacomu vyvinuté riešenie, ktoré (po vyše 30 ročných skúsenostiach) dovoľuje jeho tvorcom zodpovedne tvrdiť, že zasahuje s dosiaľ nevídanou presnosťou. Tvorcovia prístroja Diacom (veľké tímy matematikov, technikov, lekárov, biochemikov) tvrdia, že 90 % ťažkostí chorých, spôsobujú mikroorganizmy, ktoré sa z rôznych príčin premnožili v organizme a imunitný systém si s nimi nevie poradiť. Spúšťačom týchto zmien môžu byť stres, nevhodná strava, dlhodobá prepracovanosť, pretrénovanosť, strata dôležitých látok pre organizmus, veľké množstvo toxínov.Toto vieme ovplyvniť pôsobením plazmového generátora. Tvorcovia plazmového generátora zakomponovali do jeho výbavy terapeutickú funkciu, ktorá dokáže úplne jednoznačne zlikvidovať tieto organizmy pomocou nízkych elektrických frekvencií ,tieto však neovplyvňujú zdravé ľudské bunky,. Využili pri tom dnes už dobre známu teóriu, že každá živá bunka sa pôsobením určitej frekvencie rozkmitá a zničí. Musíme najprv zistiť príčinu poruchy a potom ju správne odstrániť. Ak teda chybne stanovíme diagnózu, potom aj chybne liečime. Diacom stanovuje diagnózu s 98%-nou presnosťou, ak stanoví terapeut správne frekvencie, tak aj s takou pravdepodobnosťou odstráni ťažkosti. Ochorenia sú ovplyvniteľné tak v počiatočnom štádiu, ako aj v pokročilom, teda chronickom.

Ja chcem použiť Diacom na komplexné vyšetrenie tela, čo by mnohí mohli využiť ako preventívne vyšetrenie, trvá cca 2 hodiny a nemusí sa chodiť po rôznych ambulanciách, absolvovať odbery a ušetrí sa čas. Po stanovení stavu tela, je potrebné ho dostať do štádia zdravia, čo je možné vyššie uvedenou metodikou. Ja ju chcem aplikovať tak, aby bola účinná aj u chronických stavov, čo si vyžaduje jej aplikáciu aspoň raz za týždeň 10 x.Potom urobím krátkotrvajúcu kontrolu Diacomom a stanovím,či ešte treba ďalšie sedenia,alebo je možné kúru ukončiť.. Ochorenie, ktoré trvá niekoľko rokov, alebo postihlo organizmus ťažšie si vyžaduje dlhodobejšie pôsobenie frekvenčnej terapie.

Od roku 2012 používam na spresnenie diagnostiky a vylepšenie účinnosti liečby prístroj Bicom-Optima. Ide o biorezonančný prístroj schválený ŠÚKL-om ako medicínsky prístroj, používa sa vyše 30 rokov v Nemecku, vo Švajčiarsku jeho použitie prepláca aj zdrav. poisťovňa. Je nemeckej výroby a využíva poznatky kvantovej fyziky. Jeho pôsobenie je podobné ako liečba akupunktúrou. Pracuje s energiami, ide tu teda nie o biochemickú, ale biofyzikálnu diagnostiku a liečbu. Liečba Bicomom je najmodernejšia a bude v budúcnosti nosnou pri liečbe chronických ochorení aj klasickou medicínou. Lieči príčiny a nie iba príznaky ochorení, ide o celostný prístup s vysokou účinnosťou, bez podávania liekov a vedľajších účinkov,odhalenie skrytých príčin ochorení, možnosť liečby bežne neliečiteľných ochorení. Biofyzikálny prístup umožňuje otestovať záťaže, ktoré pôsobia na organizmus,čo nie je možné biochemickými metódami. Ťažké, viac početné, alebo dlhotrvajúce záťaže môžu zablokovať mechanizmy potrebné na zotavenie sa tela. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice aj vlnový aj časticový charakter, t.j. každá bunka, časť tela, ale aj vírusy, baktérie, parazity toxíny, pele a iné alergény atď, majú pre ne typickú vlnovú dĺžku teda frekvenciu s individuálnou charakteristikou. Na to reaguje prístroj Bicom-Optima. Rieši narušenú komunikáciu medzi bunkami, orgánmi, odstraňuje rušivé vplyvy, alebo látky, ktoré bránia správnej komunikácii medzi bunkami, orgánmi tela. Na biofyzikálnej úrovni môžu byť takéto záťaže diagnostikovanéa aj odstránené. Sú to vírusy, baktérie, parazity, elektrosmog, ťažké kovy, toxíny používané v potravinárskej výrobe, alergény, negatívne vplyvy biochemickej liečby. Komunikácia medzi bunkami môže byť opäť bez zaťažujúcich vplyvov obnovená a toxické látky uvoľnené a vylúčené. Odstránia sa tak bolesti, alergie, zlepší imunita, ako základ dobrého zdravia. Moje skúsenosti sú veľmi dobré pri odstraňovaní alergií, bolestivých stavov rôzneho pôvodu, odstránení záťaží bakteriálnych-borrelií, chlamýdií, mykoplazmy, ureaplazmy, vírusov, pliesní-candidy, herpesu-zoster, chronických zažívacích ťažkostí, celiakie, pečeňových ochorení, urologických ochorení mužov aj žien, gynekologických zápalov, ochorení štítnej žľazy, parazitárnych ochorení. Toto všetko liečim aj u detí.
Viac na www.Bicom-Optima.cz.

Prístroje Diacom a Bicom – Optima s plazmovým generátorom mi umožňujú svojim diagnostickým a terapeutickým spolupôsobením oveľa účinnejšie pomáhať pri chronických ochoreniach.

Ochorenia, ktoré sa dajú Diacomom ovplyvňovať sú v podstate všetky, na ktoré bežný človek trpí, od takých ,ako sú ochorenia dýchacích ciest, poruchy imunity, alergie, ochorenia tráviaceho traktu, srdcovo cievne, kožné, urologické včetne hypertrofie prostaty, neurologické, ortopedické, ochorení štítnej žľazy, pečene, pankreasu, vrátane diabetu, až po tie najťažšie nádorové. Nie je to len pre dospelých, ale aj pre deti, tu je to však limitované tým, či dieťa obsedí pri diagnostike aspoň 30 min., lebo celkove trvá vyšetrenie 2 hodiny, ale dalo by sa u dieťaťa rozdeliť na viac sedení, ak to bude potrebné. Ako som uviedol vyššie, tak deti ľahšie reagujú na frekvenčnú terapiu, lebo ich organizmus je vo vývoji a tým lepšie týmto typom pôsobenia ovplyvniteľné, a aj ochorenie nie je ešte vo vysokom štádiu chronicity. Platí, čím skorší zásah do patologického deja, tým skorší a lepší výsledok môžeme očakávať.

Máme vynikajúce výsledky pri diagnostike a liečbe borreliózy pri liečbe parazitov,a zbavení sa rôznych typov baktérií a vírusov.Ďalej veľmi dobre riešime aterosklerotické zmeny a postihnutia tráviaceho aparátu,pečene a vyzeráto aj na úspech pri ovplyvnení nádorov.

Scroll left Scroll right